Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Πώς να αποκρύψετε μονάδες δίσκου από τον υπολογιστή σας στα Vista ή στα Windows 7

Εάν έχετε μονάδες δίσκου στον υπολογιστή μου (My Computer) που δεν χρησιμοποιείται, όπως μια μονάδα δισκέτας, ή μια δίκτυακή μονάδα δίσκου που χρησιμοποιείται μόνο για ένα συγκεκριμένο κομμάτι λογισμικού, τότε μπορεί απλά να τις  αποκρύψετε.

Η ενέργεια αυτή θα αποκρύψει τις μονάδες από την εμφάνιση, οι εφαρμογές όμως και η γραμμή εντολών θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές και μπορείτε να περιηγηθείτε ακόμη με μη αυτόματο τρόπο στο φάκελο. Εάν πληκτρολογήσετε την διαδρομή. 


Ρυθμίστε τις κρυφές μονάδες δίσκου

Ανοιξτε το regedit.exe μέσω της αναζήτησης από το start menu των Windows, και ακολούθως πλοηγηθείτε στο ακόλουθο κλειδί.

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Εάν δεν υπάρχει το κλειδί Explorer, κάντε δεξί κλικ στο Policies, επιλέξτε New Key και ονομάστε το Explorer.

Το κλειδί NoDrives δεν υπάρχει από προεπιλογή, γι’ αυτό θα χρειαστεί να το δημιουργήσετε κάνοντας δεξί κλικ \ new 32-bit DWORD και ονομάστε το NoDrives.
 
Αυτή η τιμή είναι ένας 32 bit  αριθμός και τα bit είναι διατεταγμένα σε αντίστροφη σειρά με μια τιμή του 1 να αποκρύπτει την μονάδα δίσκου. 

Η μετατροπή του 100001 σε δεκαδικό θα καταλήξει σε μια δεκαδική τιμή του 33 ή μια δεκαεξαδική τιμή 0 × 21, έτσι εάν κάνετε διπλό κλικ για το κλειδί στο πρόγραμμα επεξεργασίας μητρώου (registry editor), επιλέξτε "δεκαδικός" (Decimal) και κατόπιν εισαγάγετε 33 στο πεδίο τιμή.  

Για να δείτε αυτές τις αλλαγές, θα χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του explorer.exe, το οποίο μπορείτε να κάνετε εύκολα από τη διαχείριση εργασιών ή το πλέον τρόπο από μόνο αποσύνδεση (log off)  και  πίσω στη σύνδεση (Login).

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain