Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Πώς να αναδιοργανώσετε την ενότητα "όλα τα προγράμματα" από το μενού Έναρξης των Windows 7


Στο μενού "Έναρξη" η κατάσταση φεύγει από τον έλεγχο όταν διαθέτουμε πολλά προγράμματα. Η ενότητα "όλα τα προγράμματα" από το μενού "Έναρξη" μπορεί να είναι σε αλφαβητική σειρά (ορισμένες φορές, ονόματα εταιρειών αντί προγραμμάτων), αλλά μάλλον θα προτιμούσατε να ήταν κατηγοριοποιημένη.

Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να οργανώνετε την ενότητα “όλα τα προγράμματα” του μενού Έναρξη, χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποιο λογισμικό. Για να οργανώσετε το μενού "Έναρξη", κάντε δεξιό κλικ στα “όλα τα προγράμματα” και επιλέξτε Άνοιγμα από το αναδυόμενο μενού. Αυτό ανοίγει το φάκελο που περιέχει συντομεύσεις προγραμμάτων (αφορά τα προγράμματα που έχει πρόσβαση ο  χρήστης).

Εάν θέλετε να ανοίξετε το φάκελο που περιέχει συντομεύσεις προγραμμάτων για όλους τους χρήστες, επιλέξτε Άνοιγμα όλων των χρηστών από το αναδυόμενο μενού. Συνιστούμε, να ανοίξετε και τους δύο φακέλους επειδή η ενότητα όλα τα προγράμματα του μενού Έναρξη δημιουργείται από τις συντομεύσεις και των δύο φακέλους.

Ο φάκελος "προγράμματα" περιέχει όλες τις συντομεύσεις που παρατίθενται στην επιλογή όλα τα προγράμματα του μενού Έναρξη. Ανοίξτε το φάκελο προγράμματα τόσο του τρέχοντα χρήστη όσο και για όλους τους χρήστες. Για να οργανώσετε τις συντομεύσεις, αντιγράψτε και μετακινήστε τις υπάρχουσες συντομεύσεις, διαγράψτε συντομεύσεις και φάκελους και προσθέστε νέες κατά βούληση. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους στο φάκελο "προγράμματα" για κατηγορίες, όπως το Office, τα γραφικά, τα προγράμματα περιήγησης, κ.λπ. και να μεταφέρετε τις συντομεύσεις σας σε αυτούς τους φακέλους.

Είναι πολύ πιο εύκολο να βρείτε προγράμματα σε ένα οργανωμένο μενού Έναρξης. Επαναλάβετε την διαδικασία μετά την εγκατάσταση νέων προγραμμάτων.

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain