Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Πώς να δημιουργήσετε έγχρωμα QR codes


Υπάρχουν πολλά εργαλεία που παράγουν πλέον τα γνωστά QR codes. Όμως τα περισσότερα παρέχουν ένα βασικό format και δε δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να τα επεξεργαστούν ή να τα τροποποιήσουν. Το QR Hacker είναι ένα μοναδικό εργαλείο παραγωγής τέτοιων κωδικών, το οποίο όμως μπορεί να δημιουργήσει ελκυστικά και έγχρωμα QR codes! Η υπηρεσία μπορεί να κωδικοποιήσει κείμενο, URL, τηλεφωνικούς αριθμούς, VCard και πρόσβαση σε WiFi (μόνο για Android). Αυτή η απλή web εφαρμογή διαθέτει και επιλογές προσαρμογής, τοποθετημένες στο δεξί μέρος της σελίδας, οι οποίες προστίθενται μετά στα QR codes.

Select an input type from the left panel and enter a URL. Hit Generate, and a QR code will instantly be generated. Once the QR code is generated, you can customize it by selecting and applying different options from the Customize panel on the right hand-side. This panel offers users with Pixel Roundness, Background color and Foreground color options. You can either add a solid color or a photo for the background, whereas for the foreground, you can add a solid color, photo, logo or edit pixel by pixel. Once done, you can choose to show the QR code in the public gallery and download it as a PNG image or a PDF document.
Επιλέξτε ένα τύπο εισαγωγής από το αριστερά μέρος και εισάγετε ένα URL. Πατήστε στο Generate και ένα QR code θα δημιουργηθεί αμέσως. Αφού αυτό δημιουργηθεί, μπορείτε να το τροποποιήσετε επιλέγοντας και εφαρμόζοντας επιλογές από το Customize μενού που φαίνεται στα δεξιά. Παρέχεται η επιλογή Pixel Roundness, Background color και Foreground color. Μπορείτε είτε να επιλέξετε ένα χρώμα είτε μία φωτογραφία για το φόντο, είτε για το Foreground, όπως και να επεξεργαστείτε καθένα από αυτά pixel by pixel. Αφού το κάνετε αυτό, μπορείτε να επιλέξετε αν θα είναι το QR code σας σε δημόσια θέα και να το κατεβάσετε ως εικόνα .png ή σαν κείμενο PDF.




AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain