Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Πως να αυξήσετε την ταχύτητα του Firefox


Αυτές οι ρυθμίσεις του Firefox σας επιτρέπουν να βελτιώσετε την ταχύτητα & την φόρτωση του Firefox. Θα είστε σε θέση να σερφάρετε ταχύτερα.

Πληκτρολογήστε about:config στη γραμμή διευθύνσεων, και στη συνέχεια αναζητήστε τις ακόλουθες καταχωρήσεις, και προβείτε στις αντίστοιχες αλλαγές.

network.http.max-connections-per-server =32
network.http.max-persistent-connections-per-proxy =16
network.http.max-connections = 64
network.http.max-persistent-connections-per-server = 10
network.http.pipelining = true
network.http.pipelining.maxrequests = 200
network.http.request.max-start-delay = 0
network.http.proxy.pipelining = true
network.http.proxy.version = 1.0

Τέλος κάντε δεξι κλικ σε οποιοδήποτε σημείο και επιλέξτε New- Integer. Ονομάστε το nglayout.initialpaint.delay και ορίστε την τιμή της 0. Αυτή η τιμή είναι το χρονικό διάστημα που αναμένει το πρόγραμμα περιήγησης πριν να ενεργεί σε πληροφορίες που λαμβάνει. 

 

AddThis

Ratings and Recommendations by outbrain